• خدمات …

  لیست خدمات و فعالیت ها:

  1- تهیه و ارزیابی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه کشاورزی و صنایع غذایی

  2- برگزاری دوره های علمی آموزشی کوتاه مدت در زمینه های میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی، روشهای ارزیابی حسی مواد غذایی، کنترل کیفیت، ایمنی و سلامت غذایی، توکسیکولوژی مواد غذایی و مسمومیت های غذایی، توسعه غذا های فراسودمند و فرآورده های پروبیوتیک.

  3- برگزاری کارگاههای آموزشی استفاده از نرم افزارهای کاربردی آماری، رفرنس نویسی، آموزش های از راه دور و طراحی آزمایشات.

  4- برگزاری کارگاههای آموزشی روشهای تحقیق و نگارش متون علمی پژوهشی (پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، پایان نامه نویسی و گزارشات پژوهشی).

  5- برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه استفاده از منابع و پایگاههای اطلاعاتی و اسنادی علمی-تحقیقاتی.

  6- عرضه کننده جدیدترین کتب و منابع تخصصی و علمی (زبان اصلی) در زمینه علوم و صنایع غذایی.

  7- جلب مشارکت در جهت کمک رسانی به کشاورزان مناطق محروم روستایی.

  و

  8- جلب همکاری شرکت ها و سازمانهای داخلی (دولتی، غیره دولتی و مردم نهادNGOs) و سازمانهای بین المللی.

  : Services

  …,Problem Solvers, Advisers, Consultants and Trainers

  Seafood Services

  Meat and Poultry

  Dairy and Bakery

  Spices and Seasoning

  Juices

  Cosmetics and Pharmaceutica

  Consulting Services

  BioProducts

  Culture collection

  EduProducts

  Books and Magazines

  CDes and Multimedia